محصولات پاک فرایند

  شرکت پاک  فرایند ایرانیان، اولین تولید کننده دستگاه امحا زباله های عفونی بیمارستانی در ایران و ابداع کننده استریل به روش بخار مستقیم
  Build Beautiful Websites
  دستگاه امحاء زباله مدل R3000
  امحاء 100 کیلوگرم پسماند در هر شیفت کاری دارای خردکن داخلی
  Build Beautiful Websites
  دستگاه امحاء زباله مدل R6000
  امحاء 200 کیلوگرم پسماند در هر شیفت کاری دارای خردکن داخلی
  Build Beautiful Websites
  دستگاه امحاء زباله مدل R11000
  امحاء 340 کیلوگرم پسماند درهر شیفت کاری دارای خردکن داخلی
  Build Beautiful Websites
  دستگاه امحاء زباله مدل R15000
  امحاء 500 کیلوگرم پسماند در هر شیفت کاری دارای خردکن داخلی
  Build Beautiful Websites
  دستگاه امحاء زباله مدل R21000
  امحاء 700 کیلوگرم پسماند درهر شیفت کاری دارای خردکن داخلی
  Build Beautiful Websites
  دستگاه امحاء زباله مدل R27000
  امحاء 1000 کیلوگرم پسماند درهر شیفت کاری دارای خردکن داخلی

  رزومه پاک فرایند

  در این قسمت پروژه های انجام شده قابل مشاهده است

  خدمات پس از فروش

  در این قسمت شرایط گارانتی محصولات قابل رویت است

  نماینگاه فروش

  در این بخش کلیه نمایندگاه فروش قابل رویت است

  تعرفه قیمت محصولات

  در این بخش لیست قیمت کلیه محصولات وجود دارد

  خدمات پاک فرایند ایرانیان

  Build Beautiful Websites
  حمل و نصب دستگاه در محل
  Build Beautiful Websites
  آموزش و نگهداری محصولات
  Build Beautiful Websites
  تعمیرات و پشتیبانی محصولات